Óvoda

 

Az intézmény bemutatása:

 

Német Nemzetiségi Óvoda Bánd

Nationalitätenkindergarten Bánd

8443 Bánd, Petőfi S. u. 60. Tel: 88/ 272-215

 

Óvoda épülete         A Bándi Német Nemzetiségi Óvoda 1986 óta működik a jelenlegi óvodaépületben. Az épület átadására felújítás és átalakítás után került sor. Nagy belméretű csoportszobából és kiszolgáló helyiségekből áll. Saját konyhát működtet. Szép fekvésű tágas beépített játszóudvarral rendelkezik. Jelenleg a község egyetlen oktatási intézménye. 1995-től a megemelkedett gyermeklétszám miatt a szomszédos épületben újabb óvodai csoportot alakítottak ki, mely 15 gyermek számára biztosított férőhelyet. Jelenleg a helyiség tornaszobaként funkcionál. Az óvodát nem csak helybeli gyermekek látogatják, minden évben érkeznek a környező településekről is.

Az óvoda szakmai tevékenységét 1986-tól a német nemzetiségi nyelvi nevelés jellemzi leginkább. Az óvónők német nemzetiségi óvónői diplomával is rendelkeznek. A gyermekekkel rendszeresen foglalkozik logopédus – fejlesztőpedagógus.

Az értékes természeti környezetből fakadóan – Miklós-Pál hegy, Séd patak, Tiszafás közelsége - kiemelten foglalkoznak környezetük megismerésével. Fontosnak ítélik egészségük óvását, az egészséges életmódra nevelést, beleértve a prevenciós testneveÓvodaudvarlést is. Az óvodai élet több ponton is szervesen kapcsolódik a község ünnepeihez. Az óvodások rendszeresen részt vesznek a község nemzetiségi napi rendezvényein, falunapon, közös karácsonyi ünnepélyen, alkalmankénti sportprogramokon.

A tárgyi feltételek a 90-es évektől javulóban vannak. Mindez köszönhető a fenntartó önkormányzat és a szülők igen pozitív hozzáállásának, a község és szervezetei támogatásának, valamint a nevelőtestület pályázati munkájának.