Tájékoztatás

JEGY ZÓK ÖN Y

Készült: 2019. szeptember 18-án 15.00 órakor a Bándi Helyi Választási Bizottság ülésén a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében (Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti HVB tagok dr. Láng Zsanett HVI vezető

Napirend:

1. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a polgármester-választás, önkormányzati képviselő-választás, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazólapjainak ellenőrzése és jóváhagyása

dr. Láng Zsanett HVI vezető tájékoztatja a jelenlévő a HVB tagokat, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 162. S. (1) bekezdése értelmében a HVB ellenőrzi és jóváhagyja a polgármester-választás, önkormányzati képviselő-választás, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazólapjainak adattartalmát. A

HVI az előzetes egyeztetést lefolytatta, összevetette a nyilvántartásba vett jelöltek adataival, a benyújtott választási nyomtatványokkal, valamint a HVB által elvégzett sorsolás eredményét tartalmazó határozat adataival. A HVI elvégezte NVR-ból nyomtatott szavazólap-egyeztetó lista és a szavazólapok képének összehasonlítását.

Tájékoztatta továbbá a HVB tagjait, hogy az éles nemzetiségi szavazólapokat a nyomda zöld színben fogja majd előállítani.

A HVB megtekintette a szavazólap mintákat és megállapította, hogy az adatok egyezóek, a szavazólap minták hibátlanok.

Fentiek szerint a HVB meghozta a döntéseit:

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

15/2019. (IX.18.) HVB határozat

Bánd Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 162. S. (1) bekezdése alapján a polgármester-választás szavazólapját megvizsgálta és jóváhagyja.

A Ve. 240. S. (1)-(2) bekezdése értelmében a választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon (2019.09.19-én 16.00 óráig) megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

A „NYOMTATHATÓ” jelzéssel ellátott, HVB jelenlevő tagjai által aláírt polgármesterválasztás szavazólapja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

16/2019.(łx.18.) HVB határozat

Bánd Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 162. S. (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselőválasztás szavazólapját megvizsgálta és jóváhagyja.

A Ve. 240. Š. (1)-(2) bekezdése értelmében a választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon (2019.09.19-én 16.00 óráig) megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

A „NYOMTATHATÓ” jelzéssel ellátott, HVB jelenlevő tagjai által aláírt önkormányzati képviselő-választás szavazólapja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

17/2019.(łx.18.) HVB határozat

Bánd Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 162. S. (1) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás szavazólapját megvizsgálta és jóváhagyja.

A Ve. 240. S. (1)-(2) bekezdése értelmében a választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon (2019.09.19-én 16.00 óráig) megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

A „NYOMTATHATÓ” jelzéssel ellátott, HVB jelenlevő tagjai által aláírt a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás szavazólapja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A HVB elnöke az ülést 15.20 perckor lezárta.

  

webadmin - szeptember 19 2019 Nyomtatás